Speciális igényű vizsgázóknak


Fogyatékkal élő vizsgázók

 

A jelentkezési rend szerint a jelölteknek a vizsgára történő jelentkezéskor jeleznie, ill. kérelmeznie kell, ha bármely fogyatékossága miatt (mozgáskorlátozott, hallássérült, látássérült; diszlexia, diszgráfia, egyéb fogyatékosság, halmozott fogyatékosság), valamely vizsgarészen a fogyatékosság függvényében a megfelelő körülmények biztosítását kéri.

- Papíron történő jelentkezés esetén a kérelmet a jelentkezési laphoz csatolva az adott vizsgahelyre, másrészt a jelentkezési lap másolatával együtt a  tarsalkodo@kodolanyi.hu címre szíveskedjen eljuttatni.

- Online jelentkezés esetén a jelentkezéssel egyidőben a kérelmet a tarsalkodo@kodolanyi.hu címre szíveskedjen eljuttatni.

A kérelemhez a fogyatékosságot igazoló szakértői véleményt mellékelni kell.

A vizsgázás lehetőségéről és körülményeiről, figyelembe véve a törvényi rendelkezéseket, a kérvény és a szakértői vélemény alapján a Vizsgaközpont vezetője dönt.

 

A segítségnyújtás módja lehet:

 

Lelkiismereti okok

 

A lelkiismereti okokból szombati napon vizsgát tenni nem tudó jelöltek részére a Nyelvvizsgaközpont évente egy alkalommal hirdet vizsgát. A lelkiismereti külön írásbeli és beszédértés vizsga az adott vizsgaidőszak (szombati) írásbeli / beszédértés vizsgát követő héten (csak Székesfehérváron a Nyelvvizsgaközpontban) kerül megrendezésre. Ezen igényét a vizsgázónak ilyen esetben is a jelentkezéskor szükséges jeleznie, és igazolnia.

 


Elérhetőség

  • Ügyfélfogadás
  • Lásd az aktuális információknál
  • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
  • 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 47-49. F. épület földszint
  • +36 30 491 4206
  • nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
    •   Ügyfélfogadás (Budapest)
    • Lásd az aktuális információknál