Felsőfok egynyelvű


A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont.

A szóbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat

Beszédkészség

1. Interjú 2-3 témáról

50 pont 20 pont kb. 15 perc Szótár nem használható

2. szerepjáték (irányított véleménycsere)

3. önálló témakifejtés 3 irányító szempont és képek alapján

(1 perc felkészülési idő - 2 perc önálló témakifejtés)

Beszédértés

(szövegenként

kétszeri meghallgatás)

1. feleletválasztós

30 pont 12 pont kb. 25 perc

2. válaszadás idegen nyelvű kérdésekre idegen nyelven

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont. Az írásbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Item / Terjedelem Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Nyelvismeret 15 ütemes felelet- választós lyukas szöveg kitöltése 400-450 szó 12 pont nincs 65 perc Szótár nem használható
Olvasáskészség (írott szöveg értése)  1. 8 lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése

a két szöveg együtt

összesen: 5500-6000 leütés

16 pont 12 pont
Olvasáskészség (írott szöveg értése) 2. 6 ütemes felelet- választós teszt 12 pont
Íráskészség 1.
érvelő jellegű esszé írása 190-210 szó 20 pont 16 pont 100 perc Szótár használható
Íráskészség 2. baráti e-mail írása 190-210 szó 20 pont

A felsőfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 160 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 96 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.<

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (96 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek, melyről bizonyítványt kap.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (96 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek, melyről bizonyítványt kap.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Interjú

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont
Szerepjáték

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont
Önálló témakifejtés 3 irányító szempont és képek alapján

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont
Kiejtés: 5 pont
Beszédértés 7 vagy 8 item - feleletválasztós8 vagy 7 item - idegen nyelvű válasz idegen nyelvű kérdésekre itemenként 2-2 pont
Írásbeli Nyelvismeret 15 item - feleletválasztós 12 vizsgapont
Olvasáskészség (írott szöveg értése) 1. 8 item - lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése itemenként 2 pont
Olvasáskészség (írott szöveg értése) 2. 6 item - feleletválasztós itemenként 2 pont
Íráskészség 1.
érvelő jellegű esszé

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 4 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Helyesírás, központozás: 1 pont

Összesen: 20 pont

 

Ha a vizsgázó teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY az írásmű nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Íráskészség 2. baráti e-mail

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 4 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Helyesírás, központozás: 1 pont

Összesen: 20 pont

 

Ha a vizsgázó teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY az írásmű nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

 


Elérhetőség

  • Ügyfélfogadás
  • Lásd az aktuális információknál
  • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
  • 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 47-49. F. épület földszint
  • +36 30 491 4206
  • nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
    •   Ügyfélfogadás (Budapest)
    • Lásd az aktuális információknál