Alapfok egynyelvű


A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 80 pont.

A szóbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (48 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség

1. interjú 2-3 témáról

50 pont
20 pont
kb. 12 perc
Szótár nem használható

2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) - idegen nyelvű instrukciók alapján

3. önálló témakifejtés 3 irányító szempont és képek alapján

(1 perc felkészülési idő - 1 perc önálló témakifejtés)

Beszédértés

Lehetséges feladattípusok

(3 feladat, szövegenként kétszeri meghallgatás) :

- feleletválasztós

- igaz-hamis

- táblázat kitöltése

- hiányos mondatok kiegészítése

30 pont
12 pont
kb. 20-25 perc

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont. Az írásbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (60 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Item / Terjedelem Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Olvasáskészség (írott szöveg értése) 1.

10 ütemes igaz-hamis állítás eldöntése

a két szöveg együtt összesen:

- angol 3000-3500 leütés

- német 2500-3500 leütés

25 pont
16 pont
40 perc
Szótár nem használható
Olvasáskészség (írott szöveg értése) 2. 6 ütemes mondat visszahelyezés
15 pont
Íráskészség 1.
baráti levél írása 100-120 szó
40 pont
24 pont
55 perc
Szótár használható
Íráskészség 2. űrlap vagy kérdőív kitöltése (4 kérdés) 25-30 szó/kérdés 20 pont

 

Az alapfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 180 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 108 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (108 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek, melyről bizonyítványt kap.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (108 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek, melyről bizonyítványt kap.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Interjú

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szerepjáték

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Önálló témakifejtés

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Kiejtés: 5 pont
Beszédértés

5 item - feleletválasztós

5 item - igaz-hamis állítások

5 item - információ felismerése

itemenként 2-2 pont
Írásbeli Olvasáskészség (írott szöveg értése) 1. 10 itemes feladat
itemenként 2,5 pont
Olvasáskészség (írott szöveg értése) 2. 6 item mondat visszahelyezés
Íráskészség 1.
baráti levél

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

 

Összesen: 20 + 20 pont a két értékelő pontszáma = 40 vizsgapont

 

Ha a vizsgázó teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Íráskészség 2.

űrlap vagy kérdőív kitöltése

(4 kérdés)

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 3 pont

Nyelvhelyesség: 4 pont

Szókincs: 3 pont

 

Összesen: 10 + 10 pont a két értékelő pontszáma = 20 vizsgapont

 

Ha a vizsgázó nem a kérdésekre válaszol VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

 

 

 


Elérhetőség

  • Ügyfélfogadás
  • Lásd az aktuális információknál
  • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
  • 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 47-49. F. épület földszint
  • +36 30 491 4206
  • nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
    •   Ügyfélfogadás (Budapest)
    • Lásd az aktuális információknál