Általános tájékoztató az egynyelvű szóbeli nyelvvizsgákról


TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYNYELVŰ TÁRSALKODÓ SZÓBELI NYELVVIZSGÁKRÓL

 

A TÁRSALKODÓ szóbeli nyelvvizsga mindhárom szinten ugyanazon típusú feladatokból áll, melyeket alább mutatunk be.

 

első feladat: interjú

A vizsgáztató 2-3 különböző témakörben több kérdést tesz fel a vizsgázónak, akinek ezekre válaszolnia kell. A lehetséges témák listáját az alábbi weboldalon tekintheti meg:

http://tarsalkodo.kodolanyi.hu/felkeszules/szobeli

 

MÁSODIK FELADAT: szerepjáték

Alap- és középfokon a szerepjáték feladat során a vizsgázónak a mindennapi élet helyzeteihez hasonló szituációban kell részt vennie, amelyben partnere a vizsgáztató. A vizsgázó feladata az, hogy az instrukciók által meghatározott helyzetben, meghatározott cél elérése érdekében különböző kommunikációs szándékok felhasználásával beszélgetést folytasson a vizsgáztatóval, megfelelően reagáljon, szükség esetén kérdéseket tegyen fel.

 

Felsőfokon a vizsgázó egy társadalmi probléma különböző aspektusait vitatja meg a vizsgáztatóval.

 

A szerepjátékot tartalmazó lapot a vizsgázó a vizsga elején húzza ki. Ezen a lapon az instrukciók idegen nyelven szerepelnek. A vizsgarész elején a vizsgázó elegendő időt kap arra, hogy elolvassa és megértse a feladatot.

 

HARMADIK feladat: ÖNÁLLÓ TÉMAKIFEJTÉS

A vizsgázó a következő instrukciókat olvashatja a vizsga elején kihúzott, önálló témakifejtést tartalmazó lapon:

 

Now look at the following pictures and ideas. You will have one minute to prepare and then one minute (alapfokon)/two minutes (közép- és felsőfokon) to talk about the topic. Talk about at least two ideas. The pictures are here only to help you.

 

Schauen Sie die folgenden Bilder und Stichwörter an. Sie sollen eine Minute (alapfokon) /zwei Minuten (közép- és felsőfokon) über das Thema sprechen. Nutzen Sie mindestens zwei der vorgegebene Stichwörter. Die Bilder können als Hilfeleistung dienen. Für die Vorbereitung haben sie eine Minute.

 

Amint az instrukciókból egyértelműen kiderül, a vizsgázó feladata az, hogy egy perc felkészülési idő után (mely alatt a vizsgázó nem jegyzetelhet) alapfokon egy, közép- és felsőfokon két percig önállóan beszéljen a megadott témában felsorolt három irányítási szempont közül legalább kettőről. Amennyiben a vizsgázó kifejti mind a két választott szempontot és még marad ideje, természetesen beszélhet a harmadik szempontról is. Fontos, hogy a vizsgázó kitöltse a rendelkezésére álló időt.

 

Érdemes az önálló témakifejtést úgy felépíteni, hogy mindegyik választott szempontról körülbelül azonos ideig beszéljen a vizsgázó. Pontveszteséggel jár, ha a vizsgázó csak az egyik szempontot fejti ki megfelelő részletességgel, a másik szempontot csak érinti.

 

A vizsgázó monológját a vizsgáztatók nem szakítják félbe, kivéve, ha a vizsgázó a feladatot félreértve a képekről kezd el beszélni. Ez nem feladat ebben a vizsgarészben, a képek csak inspirálják a vizsgázókat.


Elérhetőség

  • Ügyfélfogadás
  • Lásd az aktuális információknál
  • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
  • 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 47-49. F. épület földszint
  • +36 30 491 4206
  • nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
    •   Ügyfélfogadás (Budapest)
    • Lásd az aktuális információknál