Felsőfok kétnyelvű


A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 85 pont.

A szóbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (51 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség

1. interjú

35 pont 14 pont kb. 15 perc Szótár nem használható

2. szerepjáték (irányított véleménycsere)

Közvetítői készség 3. idegen nyelvű, kb. 200 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése magyar nyelvre 10 pont 8 pont 15 perc felkészülési idő + kb. 10 perc közvetítés
4. magyar nyelvű, kb. 200 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése idegen nyelvre 10 pont
Beszédértés (szövegenként kétszeri meghallgatás) 1. feleletválasztós 30 pont 12 pont kb. 25 perc
2. válaszadás idegen nyelvű kérdésekre idegen nyelven

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont. Az írásbeli felsőfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (60 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Item / Terjedelem Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Nyelvismeret 1.
15 ütemes felelet- választós lyukas szöveg kitöltése

a két szöveg együtt összesen:

- angol 850-900 szó

- német 800-900 szó

12 pont nincs 80 perc Szótár nem használható
Nyelvismeret 2. 15 ütemes lyukas szöveg kitöltése 12 pont
Olvasáskészség (írott szöveg értése) 1. 8 lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése

a két szöveg együtt összesen: 5500-6000 leütés

24 pont 15 pont
Olvasáskészség (írott szöveg értése) 2. 6 ütemes felelet- választós teszt 12 pont
Íráskészség 1.
érvelő jellegű esszé írása 190-210 szó 20 pont 16 pont 100 perc Szótár használható
Íráskészség 2. baráti e-mail írása 190-210 szó 20 pont

 

A felsőfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a jelölt az összesen elérhető 185 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 111 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (111 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek,melyről bizonyítványt kap.

 

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (111 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek, melyről bizonyítványt kap.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Interjú

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont
Szerepjáték

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont
Kötetlen beszélgetés és szerepjáték alapján Kiejtés: 5 pont
Közvetítői készség Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven

Kommunikatív érték: 5 pont

Koherencia: 5 pont
Magyar nyelvű szöveg közvetítése idegen nyelven

Kommunikatív érték: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont
Beszédértés 7 vagy 8 item - feleletválasztós8 vagy 7 item - idegen nyelvű válasz idegen nyelvű kérdésekre itemenként 2-2 pont
Írásbeli Nyelvismeret 1.
15 item - feleletválasztós 12 vizsgapont
Nyelvismeret 2. 15 item - cloze teszt 12 vizsgapont
Olvasáskészség (írott szöveg értése)  1. 8 item - lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése itemenként 3 pont
Olvasáskészség (írott szöveg értése)2. 6 item - feleletválasztós itemenként 2 pont
Íráskészség 1.
érvelő jellegű esszé

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 4 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Helyesírás, központozás: 1 pont

Összesen: 20 pont

 

Ha a vizsgázó teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY az írásmű nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Íráskészség 2. baráti e-mail

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 4 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Helyesírás, központozás: 1 pont

Összesen: 20 pont

 

Ha a vizsgázó teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY az írásmű nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

 


Elérhetőség

  • Ügyfélfogadás
  • Lásd az aktuális információknál
  • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
  • 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 47-49. F. épület földszint
  • +36 30 491 4206
  • nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
    •   Ügyfélfogadás (Budapest)
    • Lásd az aktuális információknál