Vizsgaeredmény online lekérdezése


A sikeres vizsgákról a vizsgaesemény időpontjától számított legkésőbb 60 napon belül nyelvvizsga bizonyítványt bocsátunk a vizsgázók rendelkezésére. A 2015. januári vizsgaidőszaktól kezdődően a nyelvvizsga bizonyítványt legkésőbb az írásbeli illetve hallás utáni szövegértés vizsgát követő 8. héten a Vizsgaközpont postázza a vizsgahelyeknek ahol személyesen veheti át a vizsgázó vagy meghatalmazottja.

A vizsgák eredményéről telefonon sem a Nyelvvizsgaközpont, sem a vizsgahelyek nem adnak tájékoztatást.

 

 


Elérhetőség

 • KJE Nyelvvizsgaközpont
 •         8000 Székesfehérvár
             Fürdő u. 1. (Városmajor, I. emelet 106-107. iroda)
 • /  +36 30 491 4206
 •        tarsalkodo@kodolanyi.hu
 •   Ügyfélfogadás
 • Lásd az aktuális információknál
 • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
 •        1139 Budapest
             Frangepán u. 50-56. (FSZ 9. iroda)
 • /  +36 30 491 4206
 •        nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
  •   Ügyfélfogadás (Budapest)
  • Lásd az aktuális információknál