Vizsgabizonyítvány


Nyelvvizsga bizonyítványok átvétele

2023. júliusi nyelvvizsga bizonyítványokEzúton szeretnénk tájékoztatni a 2023. júliusi társalKODÓ nyelvvizsga bizonyítványának átvételével kapcsolatban. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!!! (Jelen email nem azt jelenti, hogy azonnal átvehető a bizonyítvány.)


A bizonyítványt személyesen átveheti (Ön vagy meghatalmazottja) annak a vizsgahelynek a vizsgairodájában ahova jelentkezését eredetileg beadta.


Az átvételhez fényképes igazolvány szükséges. ( személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány)


 


Azoknak a vizsgázóknak akik eredetileg a váci, veszprémi, miskolci és egri vizsgahelyünkre jelentkeztek, bizonyítványaikat saját címükre postázzuk.


 

Bizonyítványok átvétele:

 


1) Székesfehérvár - , azoknak akik eredetileg is Székesfehérvárra adták be jelentkezésüket és Székesfehérváron tettek vizsgát.


 


Átvételi időpontok:


szeptember 7. 9:00-14:00

szeptember 11. 9:00-14:00


8000 Székesfehérvár, Rákóczi Ferenc utca 25. Fsz.

Telefon: 30/491-4206; 20/506-9261

E-mail: tarsalkodo@kodolanyi.hu

 


Felhívjuk figyelmét, hogy a bizonyítványokat egy évig vagyunk kötelesek őrizni, ezért legyen kedves ez időn belül az átvételt megoldani!

 


2) KJE Budapesti Oktatási Központ – Nyelvvizsgairoda, azoknak akik eredetileg is Budapestre adták be jelentkezésüket és KJE Budapesten tettek vizsgát


 


1139 Budapest, Frangepán u. 50-56. Fsz/9 iroda

Telefon: +36 30 694 5890

E-mail: nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu

 


Átvételi időpontok:


szeptember 7. 9:00-14:00

szeptember 11. 9:00-14:00


a többi vizsgahelyre (Debrecen, Kecskémet, Gyöngyös, Szeged, Szolnok) várhatóan szeptember 11-12-én érkeznek meg a bizonyítványok. Mindenképpen érdeklődjön a vizsgahelynél, hogy a  bizonyítványok ott vannak e már mielőtt útnak indulna.

 


Vizsgahelyek elérhetőségei:

 


3) Kecskemét


Füredi Felnőttképző és Szolgáltató KFT.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/A.

Telefon: 76/322-522, 20/277-2887

Fax: 76/504-424

E-mail: felnottkepzes@furedi.eu
4) Szeged


MATRIX CBS KFT.

6724 Szeged, Pulcz u. 3-2.

Telefon: 70/327-2146

E-mail: info@matrixcbs.com

Honlap: www.matrixcbs.com


Átvétel a vizsgahellyel történő egyeztetés után

 


5) Szolnok


Oxford School 98 Nyelviskola KFT.

5000 Szolnok, Sóház u. 8. I. em.

Telefon/Fax: 56/342-626, 20/5424-524

E-mail: info@oxfordschool.hu

Honlap: www.oxfordschool.hu


 

6) Debrecen


Debreceni Egyetem GTK - Gazdasági Szaknyelvi Kommunikációs Intézet

Debreceni Egytem Böszörményi Campus,

4032 Debrecen, Böszörményi út 138. Ügyintézés: `A` épület (Főépület), 2.emelet/215.

Telefon: 52/512-900  / 68007-es mellék

E-mail: zeman.mariann@econ.unideb.hu

Időpontfoglálás nyelvvizsga ügyintézéshez: https://econ.unideb.hu/hu/nyelvvizsga-ugyintezes


Honlap: www.econ.unideb.hu/index.php/hu/szervezet/intezetek-tanszekek/gszki
7) Gyöngyös


Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Károly Róbert

Gyöngyösi Nyelvvizsga Centrum `A` épület 1.202. iroda

3200 Gyöngyös Mátrai u. 36.


Bizonyítványok átvétele:

A épület 1.202 iroda

Hétfőtől-szerdáig 9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Csütörtök: 9:00 - 12:00


A bizonyítványokat nem postázzuk, kérem személyesen vigyék el.

Email: nyelvvizsga.gyongyos@uni-mate.hu

Tel.: 06-37/518-347

 


 


 


 


Sikeres vizsga esetén a vizsgadíj visszaigényléséhez szükséges számla letölthető az online felületről a Pénzügyi elszámolások résznél, illetve a honlapról a Vizsgázóknak/Vizsgaeredmény online lekérdezése oldalról.


 


 


Számla ügyben (hiányzó számla, téves adat) a következő email címeken tudnak információt kérni:


gazdasagi@kodolanyi.hu


hallgatoi@kodolanyi.hu


 


Az első sikeres komplex nyelvvizsga díja visszaigényelhető!


 


Mi minősül első sikeres komplex nyelvvizsgának?


A 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett


• államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga


• egyesíthető középfokú vagy felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsga


• a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga.


 


 


A visszatérítésre jogosultak:


35. életévüket be nem töltött személyek


 


A vizsgadíj visszatérítése nem automatikus!


 


A kérelmet írásban a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. Az igénylés a nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától számított egy éven belül lehetséges. Amennyiben ezt az időpontot elmulasztja, elesik a díj visszafizetésétől.


 


https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/45-az-els%C5%91-sikeres-nyelvvizsga-%C3%A9s-az-els%C5%91-emelt-szint%C5%B1-idegen-nyelvb%C5%91l-tett-%C3%A9retts%C3%A9gi-vizsga-d%C3%ADj%C3%A1hoz-ny%C3%BAjtott-t%C3%A1mogat%C3%A1s-3.html


 

 

 

Elveszett bizonyítvány pótlása

Ha a vizsgázó elveszítette a bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolványt. A hatósági igazolvány az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, melyet az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet kérni.

Letölthető kérelem

 

Bizonyítvány újranyomtatása

Az Oktatási Hivatal - Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) 2008. január 1-től csak egy évnél (12 hónapnál) nem régebben kiállított bizonyítvány újranyomtatását végzi. Az ennél régebbi bizonyítványok esetén hatósági igazolást állít ki a javított vagy kiegészített adattal.


Nyelvvizsga-bizonyítványt az alábbi esetekben nyomtatnak újra:

- névelírás esetén a bizonyítvány kiállításától számított egy éven belül (kivéve a további keresztnevek hiánya)

- nem- és névváltozás,

- születési név változása esetén.

Hatósági igazolást a következő esetekben állítanak ki:

- további keresztnév hiánya,

- hibás születési hely,

- hibás születési idő esetén.

Házassági, felvett név esetén nem állítanak ki hatósági igazolást és nem nyomtatnak újra bizonyítványt.

 

https://nyak.oh.gov.hu/doc/hibajavit.asp


Elérhetőség

 • KJE Nyelvvizsgaközpont
 •         8000 Székesfehérvár
             Fürdő u. 1. (Városmajor, I. emelet 106-107. iroda)
 • /  +36 30 491 4206
 •        tarsalkodo@kodolanyi.hu
 •   Ügyfélfogadás
 • Lásd az aktuális információknál
 • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
 •        1139 Budapest
             Frangepán u. 50-56. (FSZ 9. iroda)
 • /  +36 30 491 4206
 •        nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
  •   Ügyfélfogadás (Budapest)
  • Lásd az aktuális információknál