Vizsgabizonyítvány


Nyelvvizsga bizonyítványok átvétele

 

A 2017. májusi társalKODÓ vizsgaidőszakban sikeres vizsgát tett vizsgázók bizonyítványait személyesen a vizsgázó vagy meghatalmazottja átveheti azon a vizsgahelyen ahol a vizsgáit letette:

 

Amennyiben valamely vizsgázónknak a 2017. májusi társalKODÓ vizsgarendszerben tett nyelvvizsga többletpontnak számít a 2017-es felvételi eljárásban, nekik legkésőbb 2017. július 12-ig kell benyújtaniuk a pontszámításhoz szükséges (és a jelentkezéskor még nem csatolt) dokumentumaikat az E-felvételiben.

 

Ezért egyes vizsgázóink felülvizsgálati idejéről lemondtunk az alábbiak szerint:

 

Bizonyítványok átvétele kezdődik: 2017. június 22-től (Szfváron) * Azon vizsgázóknak, akik szóbeli (A), vagy írásbeli (B), vagy komplex (C) típusú vizsgára jelentkeztek  és az egész vizsga sikerült.

A vizsgahelyeken kb. június 26-27-től* lehet átvenni személyesen.

 

Bizonyítványok átvétele kezdődik: 2017. július 6-tól (Szfváron) * Azon vizsgázóknak, akik komplex (C)  típusú vizsgára jelentkeztek, de csak az írásbeli vagy a szóbeli része sikerült, és a felülvizsgálati idővel (eredményközléstől számított 15 nap) élnek.

A vizsgahelyeken kb. július 10-11-től* lehet átvenni személyesen.

 

 

A vizsgázó kérésére a nyelvvizsga bizonyítványt szkennelve el tudjuk küldeni e-mailben, melyet fel tudnak tölteni a felvételi eljáráshoz. VAGY, ha előre jelzi a vizsgázó, akkor a bizonyítványt Székesfehérváron tartjuk és június 22-től illetve július 6-tól átveheti személyesen a Vizsgaközpontban.

 

* Az információ tájékoztató jellegű. A bizonyítványok átvételének pontos idejéről szíveskedjenek a vizsgahelyeknél érdeklődni.

 

A vizsgahelyek ügyfélfogadási idejéről szíveskedjenek előzetesen tájékozódni.

 

 

Sikeres vizsgáról a vizsgázó államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kap, melyben az adatok (2015. júniustól) két nyelven szerepelnek (magyar, angol).

2015. januári vizsgaidőszaktól kezdődően a nyelvvizsga bizonyítványt az írásbeli illetve hallás utáni szövegértés vizsgát követő 8. héten, a vizsgázó vagy meghatalmazottja veheti át személyesen a vizsgahelyeken.

 

 

Elveszett bizonyítvány pótlása

Ha a vizsgázó elveszítette a bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolványt. A hatósági igazolvány az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, melyet az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet kérni.

Letölthető kérelem

 

Bizonyítvány újranyomtatása

Az Oktatási Hivatal - Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) 2008. január 1-től csak egy évnél (12 hónapnál) nem régebben kiállított bizonyítvány újranyomtatását végzi. Az ennél régebbi bizonyítványok esetén hatósági igazolást állít ki a javított vagy kiegészített adattal.


A vizsgázó által a jelentkezési és az azonosító lapon hibásan megadott név adatok miatti bizonyítvány újranyomtatását a KJF Nyelvvizsgaközpont 3.000,- Ft különeljárási díjért végzi. (Ha a születési hely vagy idő téves, akkor hatósági igazolást állít ki az OH - NYAK, amelyet a vizsgázó a bizonyítványhoz csatol.)

Abban az esetben, ha a Nyelvvizsgaközpont vagy a vizsgahely hibázott az adminisztráció során különeljárási díjat nem kell fizetnie a vizsgázónak.

 

A kitöltött nyelvvizsga bizonyítvány javítását kérő nyomtatványt a befizetett sárga "Kodolányis" csekkszelvénnyel vagy utalási bizonylattal illetve az alább felsorolt mellékletekkel együtt kell postázni vagy személyesen eljuttatni a Nyelvvizsgaközpontba (8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.).

 

 

Mellékletek:

javítandó nyelvvizsga bizonyítvány,
személyi igazolvány illetve születési/házasssági anyakönyvi kivonat másolata.

 

Kérjük szíveskedjen a Közlemény rovatba beírni:

csekk esetén: nyelvvizsga bizonyítvány javítása;
átutalás esetén: nyelvvizsga bizonyítvány javítása, vizsgázó neve, címe, társalKODÓ.

Elérhetőség

 • KJF Nyelvvizsgaközpont
 •         8000 Székesfehérvár
             Fürdő u. 1. (Városmajor, I. emelet 106-107. iroda)
 • /  +36 22 543 361
 •        tarsalkodo@kodolanyi.hu
 •   Ügyfélfogadás
 • 2017. július 10-től augusztus 18-ig nyári ügyeleti rend:
 • Hétfő-Csütörtök: 8:00-14:00
 • Péntek: szünnap
 • KJF Nyelvvizsga Iroda Budapest
 •        1139 Budapest
             Frangepán u. 50-56. (FSZ 8. iroda)
 • /  +36 1 238 9302
 •        nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
  •   Ügyfélfogadás (Budapest)
  • 2017. július 10-től augusztus 18-ig nyári ügyeleti rend:
  • Hétfő-csütörtök: 8:00-14:00
  • Péntek: szünnap