Vizsgabizonyítvány


Nyelvvizsga bizonyítványok átvétele

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a 2021. júliusi társalKODÓ nyelvvizsga bizonyítványa  elkészült, azok pontos átvételével kapcsolatban kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!


A bizonyítványt személyesen átveheti (Ön vagy meghatalmazottja) annak a vizsgahelynek a vizsgairodájában ahova jelentkezését eredetileg beadta.


Az átvételhez fényképes igazolvány szükséges. ( személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány)


Azoknak a vizsgázóknak akik eredetileg a veszprémi, gyöngyösi és oxford pros vizsgahelyünkre jelentkeztek, bizonyítványaikat saját címükre postázzuk.


Bizonyítványok átvétele:


1) Székesfehérvár - , azoknak akik eredetileg is Székesfehérvárra adták be jelentkezésüket és Székesfehérváron tettek vizsgát.


Személyes átvétel :

 

Hétfő-Csütörtök: 8:30-15:00

 

Péntek: 8:30-12:008000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. (Városmajor I. - középső épület az udvarban) emelet 106-107. iroda.

Telefon: 30/491-4206; 22/543-361

E-mail: tarsalkodo@kodolanyi.hu2) KJE Budapesti Oktatási Központ – Nyelvvizsgairoda, azoknak akik eredetileg is Budapestre adták be jelentkezésüket és KJE Budapesten tettek vizsgát


1139 Budapest, Frangepán u. 50-56. Fsz/9.


Telefon: +36 30 746 5503


E-mail: nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu


Személyes átvétel : szeptember 9-én csak 11:00-tól vehető át a bizonyítvány

A többi napon:

Hétfő-Kedd: 8:00-15:00

Szerda-Csütörtök: 8:00-16:00

Péntek: 9:00-12:00

 

 

 a többi vizsgahelyre ( Debrecen, Eger, Szeged, Pécs, Kecskemét, Szolnok) szeptember 13-ai héten érkeznek meg a bizonyítványok. Mindenképpen érdeklődjön a vizsgahelynél, hogy a  bizonyítványok ott vannak e már mielőtt útnak indulna, azokat a Magyar Posta szállítja illetve a vizsgahelyen történő pontos átvételi időpontokról.Vizsgahelyek elérhetőségei:3) Eger


Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium

3300 Eger, Klapka György u. 7.

Telefon: 36/510-062

E-mail: titkarsag@andrassy-eger.hu4) Debrecen


Debreceni Egyetem GTK - Gazdasági Szaknyelvi Kommunikációs Intézet

4032 Debrecen, Böszörményi út 138. Magház 2. em. 216.

Telefon: 52/512-900  / 68007-es mellék

E-mail: zeman.mariann@econ.unideb.hu

Időpontfoglálás nyelvvizsga ügyintézéshez: https://econ.unideb.hu/hu/nyelvvizsga-ugyintezes

Honlap: www.econ.unideb.hu/index.php/hu/szervezet/intezetek-tanszekek/gszki5) MATRIX CBS KFT.


6724 Szeged, Pulcz u. 3-2.

Telefon: 70/327-2146

Fax: 62/998-486

E-mail: info@matrixcbs.com


A vizsgahely által meghatározott átvételi időpont:

2021. szeptember 21. 14:00-17:00

Csak ezen a napon tudja átvenni bizonyítványát!
 


6) Kecskemét


Füredi Felnőttképző és Szolgáltató KFT.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/A.

Telefon: 76/322-522, 20/277-2887

E-mail: felnottkepzes@furedi.eu


7) Szolnok


Oxford School 98 Nyelviskola KFT.

5000 Szolnok, Sóház u. 8. I. em.

Telefon/Fax: 56/342-626, 20/5424-524

E-mail: info@oxfordschool.hu


 

8) Pécs

Más Nyelven Nyelviskola (Jazz Communication KFT.)

7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 5. II/6.

Telefon: 30/649-2073

Fax: 72/534-797

E-mail: nyelvvizsga@masnyelven.hu

 

 

 
Sikeres vizsga esetén a vizsgadíj visszaigényléséhez szükséges számla letölthető az online felületről a Pénzügyi elszámolások résznél, illetve a honlapról a Vizsgázóknak/Vizsgaeredmény online lekérdezése oldalról.Számla ügyben (hiányzó számla, téves adat) a következő e mail címeken tudnak információt kérni:

gazdasagi@kodolanyi.hu

hallgatoi@kodolanyi.hu


Az első sikeres komplex nyelvvizsga díja visszaigényelhető!Mi minősül első sikeres komplex nyelvvizsgának?A 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett• államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga

• egyesíthető középfokú vagy felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsga

• a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga.
A visszatérítésre jogosultak:


35. életévüket be nem töltött személyek


A vizsgadíj visszatérítése nem automatikus!


A kérelmet írásban a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. Az igénylés a nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától számított egy éven belül lehetséges. Amennyiben ezt az időpontot elmulasztja, elesik a díj visszafizetésétől.
A rendeletről részletesen tájékozódhat:


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17231.pdf


A visszaigényléshez szükséges űrlap letölthető:


https://nyak.oh.gov.hu/

 

 

 

 

 

 

Sikeres vizsgáról a vizsgázó államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kap, melyben az adatok (2015. júniustól) két nyelven szerepelnek (magyar, angol).

2015. januári vizsgaidőszaktól kezdődően a nyelvvizsga bizonyítványt az írásbeli illetve hallás utáni szövegértés vizsgát követő 8. héten, a vizsgázó vagy meghatalmazottja veheti át személyesen a vizsgahelyeken.

 

 

Elveszett bizonyítvány pótlása

Ha a vizsgázó elveszítette a bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolványt. A hatósági igazolvány az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, melyet az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet kérni.

Letölthető kérelem

 

Bizonyítvány újranyomtatása

Az Oktatási Hivatal - Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) 2008. január 1-től csak egy évnél (12 hónapnál) nem régebben kiállított bizonyítvány újranyomtatását végzi. Az ennél régebbi bizonyítványok esetén hatósági igazolást állít ki a javított vagy kiegészített adattal.


Nyelvvizsga-bizonyítványt az alábbi esetekben nyomtatnak újra:

- névelírás esetén a bizonyítvány kiállításától számított egy éven belül (kivéve a további keresztnevek hiánya)

- nem- és névváltozás,

- születési név változása esetén.

Hatósági igazolást a következő esetekben állítanak ki:

- további keresztnév hiánya,

- hibás születési hely,

- hibás születési idő esetén.

Házassági, felvett név esetén nem állítanak ki hatósági igazolást és nem nyomtatnak újra bizonyítványt.

 

https://nyak.oh.gov.hu/doc/hibajavit.asp


Elérhetőség

 • KJE Nyelvvizsgaközpont
 •         8000 Székesfehérvár
             Fürdő u. 1. (Városmajor, I. emelet 106-107. iroda)
 • /  +36 30 491 4206
 •        tarsalkodo@kodolanyi.hu
 •   Ügyfélfogadás
 • Lásd az aktuális információknál
 • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
 •        1139 Budapest
             Frangepán u. 50-56. (FSZ 9. iroda)
 • /  +36 30 746 5503
 •        nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
  •   Ügyfélfogadás (Budapest)
  • Lásd az aktuális információknál