Igazolások


Vizsgaeredményről (sikeres vagy sikertelen) vagy részvételről szóló hivatalos igazolást 2009. január 1-től különeljárási díj befizetése ellenében a székesfehérvári KJE Nyelvvizsgaközpont állít ki.

 

A kitöltött igazoláskérő nyomtatványt a befizetett sárga "Kodolányis" csekkszelvénnyel vagy átutalás esetén (számlaszám: Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-33437190, számlatulajdonos: Kodolányi János Egyetem) utalási bizonylattal együtt kell postázni (Székesfehérvár Rákóczi Ferenc utca 25.)vagy személyesen behozni a Nyelvvizsgaközpontba (8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 14.).

 

 

Betétlap a bizonyítványokhoz

A vizsgázó kérésére különeljárási díj ellenében betétlapot állítunk ki (2014. március - 2015. február között tett vizsgáról) a nyelvvizsga bizonyítványhoz, amely tartalmazza a részvizsgák eredményeit és a vizsgán mért készségekben elért eredményeket.

 

 

 

Kérjük szíveskedjen a Közlemény rovatba beírni:

csekk esetén: igazolás kérelem;
átutalás esetén: igazolás kérelem, vizsgázó neve, címe, társalKODÓ.

 

Igazolás típusok:

Igazolás a vizsgán való részvételről (különeljárási díj: 1.500,- Ft/vizsgaidőszak)
Igazolás a vizsga eredményéről (különeljárási díj: 2.500,- Ft/vizsgaidőszak)
Igazolás a vizsga feladatonként elérhető és a vizsgázó által elért pontszámokról és ezek százalékban kifejezett arányáról (különeljárási díj: 2.500,- Ft/vizsgaidőszak)
Betétlap a bizonyítványhoz - a vizsga feladatonként elérhető és a vizsgázó által elért pontszámokról és ezek százalékban kifejezett arányáról (2014. március - 2015. február között tett vizsgáról), (különeljárási díj: 2.500,- Ft/vizsgaidőszak)

 

Az igazolást a kérelem beérkeztétől számított legkésőbb három munkanapon belül postázzuk.

 

 


Elérhetőség

 • KJE Nyelvvizsgaközpont
 •         8000 Székesfehérvár
             Fürdő u. 1. (Városmajor, I. emelet 106-107. iroda)
 • /  +36 30 491 4206
 •        tarsalkodo@kodolanyi.hu
 •   Ügyfélfogadás
 • Lásd az aktuális információknál
 • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
 •        1139 Budapest
             Frangepán u. 50-56. (FSZ 9. iroda)
 • /  +36 30 491 4206
 •        nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
  •   Ügyfélfogadás (Budapest)
  • Lásd az aktuális információknál