Alapfok kétnyelvű


A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 75 pont.

A szóbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (45 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Beszédkészség

1. interjú 2-3 témáról

35 pont 14 pont kb. 10 perc Szótár nem használható

2. szerepjáték (telefonos VAGY mindennapi) - magyar instrukciók alapján

Közvetítői készség 3. idegen nyelvű, kb. 230 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése magyar nyelvre 10 pont 4 pont 10 perc felkészülési idő + 5 perc közvetítés
Beszédértés

Lehetséges feladattípusok (3 feladat, szövegenként kétszeri meghallgatás):

- feleletválasztós

- igaz-hamis

- táblázat kitöltése

- hiányos mondatok kiegészítése

30 pont 12 pont 25 perc

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont. Az írásbeli alapfokú vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó eléri az összpontszám 60%-át (60 pont), valamint készségenként a teljesítési minimumot (40%).

 

Készség Feladat Item / terjdelem Maximális pont Teljesítési minimum Idő Szótár-használat
Olvasáskészség (írott szöveg értése)  1. 10 igaz-hamis állítás eldöntése

a két szöveg együtt összesen:

- angol 3000-3500 leütés

- német 2500-3500 leütés

40 pont 16 pont 40 perc Szótár nem használható
Olvasáskészség (írott szöveg értése) 2. 6 itemes mondatvisszahelyezés
Íráskészség 1.
baráti levél írása 100-120 szó 40 pont 24 pont 55 perc Szótár használható
Íráskészség 2. űrlap vagy kérdőív kitöltése (4 kérdés)
25-30 szó/kérdés 20 pont

 

Az alapfokú komplex vizsga akkor sikeres,ha a jelölt az összesen elérhető 175 pont minimum 60%-át (megfelelési minimum), azaz a 105 pontot teljesítette, és ezen belül elérte a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumokat.

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (105 pont) nem teljesítette, de az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek, melyről bizonyítványt kap.

 

 

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (105 pont) ugyan teljesítette, DE ezen belül a részkészségenkénti 40%-os teljesítési minimumot bizonyos készség(ek) esetén nem teljesítette akkor a komplex vizsga sikertelen. Ezen esetben azonban, ha az írásbeli VAGY a szóbeli vizsga teljesítési ÉS megfelelési minimumait ugyanakkor teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek, melyről bizonyítványt kap.

 

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK AZ EGYES FELADATOKNÁL:

Vizsgarész Készség Feladat Az értékelés szempontjai
Szóbeli Beszédkészség Interjú

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szerepjáték

Kommunikatív érték: 5 pont

Szókincs: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Kötetlen beszélgetés és szerepjáték alapján Kiejtés: 5 pont
Közvetítői készség Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven

Kommunikatív érték: 5 pont

Koherencia: 5 pont
Beszédértés 5 item - feleletválasztós5 item - igaz-hamis állítások5 item - információ felismerése itemenként 2-2 pont
Írásbeli Olvasáskészség (írott szöveg értése) 1. 10 item igaz-hamis állítás

itemenként 2,5 pont

Olvasáskészség (írott szöveg értése) 2. 6 item mondat visszahelyezés
Íráskészség 1.
baráti levél

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 5 pont

Szerkezet: 5 pont

Nyelvhelyesség: 5 pont

Szókincs: 5 pont

 

Összesen: 20 + 20 pont a két értékelő pontszáma = 40 vizsgapont

 

Ha a vizsgázó teljesen eltér az irányítási szempontoktól VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.

Íráskészség 2.

űrlap vagy kérdőív kitöltése

(4 kérdés)

Tartalom, kommunikatív cél megvalósulása: 3 pont

Nyelvhelyesség: 4 pont

Szókincs: 3 pont

 

Összesen: 10 + 10 pont a két értékelő pontszáma = 20 vizsgapont

 

Ha a vizsgázó nem a kérdésekre válaszol VAGY nyelvhelyességi szempontból értékelhetetlen/ érthetetlen, akkor az egész feladat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó kézírása teljesen olvashatatlan, akkor szintén az egész feladat 0 pontot ér.


Elérhetőség

  • Ügyfélfogadás
  • Lásd az aktuális információknál
  • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
  • 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 47-49. F. épület földszint
  • +36 30 491 4206
  • nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
    •   Ügyfélfogadás (Budapest)
    • Lásd az aktuális információknál