Vizsgalemondás, vizsgahalasztás


Vizsgától való visszalépés (Vizsgaszabályzat 4.4 pont)

A vizsgázó a választott vizsgatípus letételétől visszaléphet. A visszalépésre kizárólag a Nyelvvizsgaközpont által meghatározott határidőig, legkésőbb a szombati írásbeli/beszédértés vizsga napját megelőző napig (péntekig) van mód.

 

A vizsgázó ebben az esetben részleges vizsgadíj visszatérítésre jogosult, amit írásban a "Vizsgalemondási és vizsgadíj visszafizetési kérelem" c. nyomtatvány kitöltésével kérhet.

Kérjük, szíveskedjen az eredeti befizetési bizonylatot/csekkszelvényt csatolni a kérelemhez!

 

A Nyelvvizsgaközpont a befizetett vizsgadíj 40 %-át téríti vissza, amennyiben már kapott értesítést a vizsga idejéről és helyéről.

A Nyelvvizsgaközpont a befizetett vizsgadíj 90 %-át téríti vissza, amennyiben a kiértesítés előtt lép vissza a vizsgázó a vizsgától.

A visszatérítendő összeg átutalásánál a vírushelyzetre való tekintettel több a várakozási idő (2-3 hét is lehet). Megértésüket köszönjük!

A visszalépési nyilatkozat a visszalépési határidő lejárta után nem vonható vissza.

Ha a vizsgázó a vizsga napját követő 10. naptári napig nem jelzi visszalépési szándékát, akkor a vizsgadíj visszatérítésére csak egyéni elbírálás alapján, különösen indokolt esetben jogosult.

Ha a vizsgázó a vizsgán indokolatlanul nem jelenik meg, a vizsgadíjat nem igényelheti vissza.

Amennyiben valakit nem megfelelő vizsgázói magatartás miatt a vizsgáról kizárnak, a vizsgadíj visszafizetésre nem tarthat igényt.

 

 

Vizsgahalasztás

Egynyelvű vizsgát csak egynyelvűre, kétnyelvű vizsgát csak kétnyelvűre lehet halasztani!

Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, akkor írásban kérheti a vizsga elhalasztását az arra rendszeresített nyomtatványon (Vizsgahalasztási kérelem) a vizsgahalasztási díj (3.500,- Ft) befizetésével együtt. A különeljárási díj befizetése sárga "kodolányis" csekken , illetve banki átutalással történhet.

Csekket a Kodolányi János Egyetem Nyelvvizsgaközpontjában (8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.) illetve a vizsgahelyeken lehet beszerezni.

 

Banki utalás esetén a Kodolányi János Egyetem11600006-00000000-33437190-es (Erste Bank Hungary Zrt.) számlaszámára szíveskedjen utalni a vizsgahalasztási díjat. A kérelmet és a befizetést igazoló banki bizonylatot, illetve sárga csekk esetén az eredeti feladóvevényt az írásbeli / beszédértés vizsga előtti munkanapig el kell juttatni a KJE Nyelvvizsgaközpontba személyesen, e-mailen vagy postai úton.

 

 

Rendkívüli halasztás (vizsgadíj érvényesítés)

Ha a vizsgázó a vizsgán indokoltan nem jelenik meg, a megfelelő igazolás (pl. MÁV, VOLÁN, orvosi vagy kórházi igazolás) 15 napon belüli benyújtása esetén a befizetett összeg a következő vizsgaidőszakra érvényesíthető vagy a vizsgától való visszalépés címén visszaigényelhető.

 

A különeljárási díjat (3,500,- Ft) ez esetben is be kell fizetni!

 

Halasztott vizsga esetén a vizsgadíj nem téríthető vissza. Halasztás egy alkalommal kérhető a következő vizsgaidőszakra.

 


Elérhetőség

 • KJE Nyelvvizsgaközpont
 •         8000 Székesfehérvár
             Fürdő u. 1. (Városmajor, I. emelet 106-107. iroda)
 • /  +36 30 491 4206
 •        tarsalkodo@kodolanyi.hu
 •   Ügyfélfogadás
 • Lásd az aktuális információknál
 • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
 •        1139 Budapest
             Frangepán u. 50-56. (FSZ 9. iroda)
 • /  +36 30 746 5503
 •        nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
  •   Ügyfélfogadás (Budapest)
  • Lásd az aktuális információknál