Vizsgalemondás


Vizsgától való visszalépés (Vizsgaszabályzat 4.4 pont)

A vizsgázó a választott vizsgatípus letételétől visszaléphet,kivéve a halasztott vizsgát. (Halasztott vizsgától visszalépni nem lehet, azaz a halasztott vizsga díjának visszaigénylésére nincs lehetőség.)

 

A visszalépésre kizárólag a Nyelvvizsgaközpont által meghatározott határidőig, legkésőbb a szombati írásbeli/beszédértés vizsga napját megelőző napig (péntekig) van mód.

 

A vizsgázó ebben az esetben részleges vizsgadíj visszatérítésre jogosult, amit írásban a "Vizsgalemondási és vizsgadíj visszafizetési kérelem" c. nyomtatvány kitöltésével kérhet.

Kérjük, szíveskedjen az eredeti befizetési bizonylatot/csekkszelvényt csatolni a kérelemhez!

 

A Nyelvvizsgaközpont a befizetett vizsgadíj 40 %-át téríti vissza, amennyiben már kapott értesítést a vizsga idejéről és helyéről.

A Nyelvvizsgaközpont a befizetett vizsgadíj 90 %-át téríti vissza, amennyiben a kiértesítés előtt lép vissza a vizsgázó a vizsgától.

 

A visszalépési nyilatkozat a visszalépési határidő lejárta után nem vonható vissza.

Ha a vizsgázó a vizsga napját követő 10. naptári napig nem jelzi visszalépési szándékát, akkor a vizsgadíj visszatérítésére csak egyéni elbírálás alapján, különösen indokolt esetben jogosult.

Ha a vizsgázó a vizsgán indokolatlanul nem jelenik meg, a vizsgadíjat nem igényelheti vissza.

Amennyiben valakit nem megfelelő vizsgázói magatartás miatt a vizsgáról kizárnak, a vizsgadíj visszafizetésre nem tarthat igényt.

 

 


 


Elérhetőség

 • KJE Nyelvvizsgaközpont
 •         8000 Székesfehérvár
             Fürdő u. 1. (Városmajor, I. emelet 106-107. iroda)
 • /  +36 30 491 4206
 •        tarsalkodo@kodolanyi.hu
 •   Ügyfélfogadás
 • Lásd az aktuális információknál
 • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
 •        1139 Budapest
             Frangepán u. 50-56. (FSZ 9. iroda)
 • /  +36 30 491 4206
 •        nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
  •   Ügyfélfogadás (Budapest)
  • Lásd az aktuális információknál