Vizsgahalasztás


Vizsgahalasztás

 

Egynyelvű vizsgát csak egynyelvűre, kétnyelvű vizsgát csak kétnyelvűre lehet halasztani!

Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, akkor írásban kérheti a vizsga elhalasztását az arra rendszeresített nyomtatványon (Vizsgahalasztási kérelem) a vizsgahalasztási díj (3.500,- Ft) befizetésével együtt. A kérelmet az írásbeli / hallás utáni szövegértés vizsga előtti munkanapig el kell juttatni a KJE Nyelvvizsgaközpontba postai úton vagy emailen.

 

Banki utalás esetén a Kodolányi János Egyetem 11600006-00000000-33437190-es (Erste Bank Hungary Zrt.) számlaszámára szíveskedjen utalni a halasztási díjat.Rendkívüli halasztás (vizsgadíj érvényesítés)

Ha a vizsgázó a vizsgán indokoltan nem jelenik meg, a megfelelő igazolás (pl. MÁV, VOLÁN, orvosi vagy kórházi igazolás) 15 napon belüli benyújtása esetén a befizetett összeg a következő vizsgaidőszakra érvényesíthető vagy a vizsgától való visszalépés címén visszaigényelhető.

Halasztott vizsga esetén a vizsgadíj nem téríthető vissza. Halasztás egy alkalommal kérhető a következő vizsgaidőszakra.

 


Elérhetőség

 • KJE Nyelvvizsgaközpont
 •         8000 Székesfehérvár
             Fürdő u. 1. (Városmajor, I. emelet 106-107. iroda)
 • /  +36 30 491 4206
 •        tarsalkodo@kodolanyi.hu
 •   Ügyfélfogadás
 • Hétfő - Csütörtök: 8:00-12:00 és 12:30-16:00
 • Péntek: 8:00-12:00 és 12:30-14:00
 • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
 •        1139 Budapest
             Frangepán u. 50-56. (FSZ 9. iroda)
 • /  +36 30 746 5503
 •        nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
  •   Ügyfélfogadás (Budapest)
  • Hétfő - Csütörtök: 8:00-12:00 és 12:30-16:00
  • Péntek: 8:00-12:00 és 12:30-14:00