Jelentkezés


A vizsga bármelyik szintjére minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

 

A Kodolányi János Egyetem Nyelvvizsgaközpont társalKODÓ vizsgájára a jelentkezés történhet online vagy papír alapon:

Online jelentkezés esetén a vizsgadíj befizetését igazoló csekkszelvény vagy banki utaláskor az utalási bizonylat feltöltésével történik. E dokumentum feltöltése KÖTELEZŐ, e nélkül nem tudjuk véglegesíteni a jelentkezést.

Technikai probléma esetén a csekkszelvényt vagy bizonylatot e-mailen (tarsalkodo@kodolanyi.hu) kell eljuttatni a Nyelvvizsgaközpontba.


Egyes vizsgahelyek a vizsgadíjon felül vizsgaszervezési vagy adminisztrációs díjat kérhetnek a jelentkezõktõl. Kérjük, hogy jelentkezés elõtt tájékozódjon a választott vizsgahelyen.

 

Online jelentkezés

 

A papír alapú jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetését igazoló sárga "kodolányis" csekk feladóvevénye eredeti példányának, illetve a banki átutalási megbízás fénymásolatának a jelentkezési határidőre történő benyújtásával történik.  A befizetést igazoló dokumentum  KÖTELEZŐ, e nélkül nem tudjuk aktiválni, véglegesíteni a jelentkezést.

Jelentkezési lapot és csekket a Kodolányi János Egyetem Nyelvvizsgaközpontjában (8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 14) illetve a vizsgahelyeken lehet beszerezni, illetve letölthető a honlapról is.

 

Banki utalás esetén a Kodolányi János Egyetem11600006-00000000-33437190-es (Erste Bank Hungary Zrt.) számlaszámára szíveskedjen utalni a vizsgadíjat.

Külföldön indított átutalás esetén: SWIFT (BIC) kód: GIBAHUHB

IBAN szám: HU16 1160 0006 0000 0000 3343 7190

 

FONTOS!!

Utaláskor a visszakereshetőség érdekében a közlemény rovatba kérjük az Online kódot és a VIZSGÁZÓ NEVÉT beírni. (MINTA:  AB1CD Kiss Dóra)

 

Jelentkezési lap letöltése

 

 

PÓTJELENTKEZÉS:

A jelentkezési határidőt követő 4. naptári napig - különeljárási díj ellenében (5.000,- Ft) - be lehet adni pótjelentkezést (csak papír alapon).

 

A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot, a vizsga-, és különeljárási díj befizetését igazoló bizonylatot kérjük szíveskedjenek  e-mailben (szkennelve) eljuttatni a székesfehérvári Nyelvvizsgaközpontba. (tarsalkodo@kodolanyi.hu)

A jelentkezési határidő után online már nem lehet jelentkezni az adott vizsgaidőszakra.

 

* A KJE Gazdasági Osztálya a befizetett vizsgadíjról kérésre számlát állít ki arra a névre és címre, ami a befizetési csekken illetve utalásnál a közlemény rovatban szerepel. Amennyiben nem a vizsgázó nevére kéri a számlát ügyeljen a csekk kitöltésére.

A számla letölthető az online felületről a Pénzügyi elszámolások résznél, illetve a honlapról a Vizsgázóknak/Vizsgaeredmény online lekérdezése oldalról.

 

Ha bármilyen okból ún. rózsaszín csekken fizeti be a KJE számlaszámára (11600006-00000000-33437190, Budapest 1910), való utalással érvényes. (A postai címünkre NE küldjenek vizsgadíjat, mert nem vehetjük át.)

 

Jelentkezni lehet szóbeli vizsgára (szóbeli részvizsga), írásbeli vizsgára (írásbeli részvizsga) és komplex vizsgára (szóbeli és írásbeli részvizsga).

A Jelentkezési lapot postai ajánlott küldeményként, vagy személyesen lehet eljuttatni a választott vizsgahelyre. A postai feladóvevényt meg kell őrizni. A KJE Nyelvvizsgaközpont illtve a vizsgahelyek csak a hiánytalanul és olvashatóan (lehetőleg nyomtatott betűkkel) kitöltött, eredeti feladóvevénnyel ellátott jelentkezési lapokat fogadja el. A határidőn túli jelentkezések nem érvényesek.

A jelentkezési lapon a vizsgázó köteles minden rá vonatkozó sort kitölteni, továbbá a lapot aláírni. Aláírásával igazolja, hogy a lapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, hogy tudomásul veszi és önmaga számára érvényesnek tekinti a lapon szereplő információkat, szabályokat és határidőket, valamint a vizsgaszabályzat rendelkezéseit, és hogy hozzájárul a személyes adatainak a rendeletben meghatározott módon a Nyelvvizsgaközpont általi kezeléséhez.

A jelentkezéskor a jelöltnek jeleznie, ill. kérelmeznie kell, ha bármely fogyatékossága miatt (mozgáskorlátozott, hallássérült, látássérült, stb.) valamely vizsgarészen a fogyatékosság függvényében a megfelelő körülmények biztosítását kéri. A kérelemhez a fogyatékosság igazolásáról szóló orvosi igazolást vagy szakértői véleményt mellékelni kell. A kérelmet egyrészt a jelentkezési laphoz csatolva az adott vizsgahelyre, másrészt a jelentkezési lap másolatával együtt a Nyelvvizsgaközpontba is el kell juttatni. A kérelmeket a Nyelvvizsgaközpont szakmai vezetője bírálja el, a különleges körülmény biztosításáról mind a kérelmezőt, mind az adott vizsgahely vezetőjét írásban értesíti.

A jelentkezési lap csak az azon megjelölt vizsgaidőszakra érvényes. Egy jelentkezési lapon csak egy nyelvből, valamely fok egy típusára (szóbeli, írásbeli vagy komplex) lehet jelentkezni. Ha egy időszakban két nyelvből kíván vizsgázni a jelölt, akkor két Jelentkezési lapot kell kitölteni, de figyelembe kell venni, hogy a vizsgaidőpontok egybeesnek. Két vizsgatípusra tehát csak akkor nyújtható be jelentkezés, ha azok különböző nyelvből és/vagy szinten szervezett különböző típusú, azaz szóbeli vagy írásbeli vizsgák, és egyikük sem komplex vizsgatípus.

 

A vizsgára jelentkezés határidejét a vizsgaidőpontok menüpont alatt találhatja meg.

 

A KJE Nyelvvizsgaközpont azok számára is biztosít vizsgaalkalmat, akik lelkiismereti meggyőződésből szombaton nem végezhetnek munkát.
2024-ben ez a vizsgaalkalom társalKODÓ vizsgarendszerben: a szeptemberi vizsgaidőszakban lesz, a szeptember 21. (szombati) írásbeli / hallás utáni szövegértés vizsgát követő héten (csak Székesfehérváron a Nyelvvizsgaközpontban). A jelentkezési laphoz írásbeli kérelmet, ill. igazolást kell csatolni.

 

 

 

 


Elérhetőség

  • Ügyfélfogadás
  • Lásd az aktuális információknál
  • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
  • 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 47-49. F. épület földszint
  • +36 30 491 4206
  • nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
    •   Ügyfélfogadás (Budapest)
    • Lásd az aktuális információknál