Vizsga- és különeljárási díjak


Érvényes: 2023. február 1-től

társalKODÓ egynyelvű és kétnyelvű vizsgarendszer vizsgadíjak

Vizsgaszint/Vizsgatípus

Szóbeli

Írásbeli

Komplex

Alapfok

18.000,- Ft

18.000,- Ft

29.000,- Ft

Középfok

21.000,- Ft

21.000,- Ft

33.000,- Ft

Felsőfok

22.000,- Ft

22.000,- Ft

35.000,- Ft

 

 

 

Különeljárási díjak

Érvényes: 2022. március 7-től

Fogyatékosság miatt valamely vizsgarészen a megfelelő körülmények biztosításának kérelmezése

0,- Ft

Lelkiismereti okokból a szombati vizsganap (írásbeli és beszédértés) helyett a kijelölt hétfői vizsganap kérelmezése

0,- Ft

Vizsgahalasztás

5.000,- Ft

Vizsgahalasztás, amennyiben a vizsgahely nem szervezi meg a vizsgát

0,- Ft

Rendkívüli halasztás (vizsgadíj érvényesítés)

5.000,- Ft

 

 

Késedelmesen leadott jelentkezés érvényesítése a jelentkezési határidőt követő 4. napig

4.000,- Ft

 

Felülvizsgálati kérelem - Beszédértés (újraértékelés)

2.000,- Ft

Felülvizsgálati kérelem - Beszédkészség (újraértékelés)

3.000,- Ft

Felülvizsgálati kérelem - Íráskészség (újraértékelés)

3.000,- Ft

Felülvizsgálati kérelem - Olvasáskészség+nyelvtan (újraértékelés)

2.000,- Ft

Egyéni konzultáció (betekintés vizsgáztató/javító munkatárssal)

5.000,- Ft

Hivatalos igazolás a vizsgán való részvételről

1.500,- Ft/vizsgaidőszak

Hivatalos igazolás a vizsga eredményéről (a vizsgabizonyítvány kiállítása előtt)

2.500,- Ft/vizsgaidőszak

Igazolás a vizsga feladatonként elérhető és a vizsgázó által elért pontszámokról és ezek százalékban kifejezett arányáról

2.500,- Ft/vizsgaidőszak

Hivatalos igazolás a nyelvvizsga eredményéről a felhasználó (oktatási intézmény, munkahely, stb.) kérésére

0,- Ft

 

 

A vizsgától való visszalépés díja rendkívüli halasztás esetén

A vizsgadíj 10%-a kerül levonásra

A vizsgától való visszalépés díja kiértesítés előtt

A vizsgadíj 10%-a kerül levonásra

A vizsgától való visszalépés díja kiértesítés után

A vizsgadíj 60%-a kerül levonásra

A vizsgától való visszalépés díja, amennyiben a vizsgahely nem szervezi meg a vizsgát

A vizsgadíj 0%-a kerül levonásra

 

Egyes vizsgahelyek a vizsgadíjon felül vizsgaszervezési vagy adminisztrációs díjat kérhetnek a jelentkezőktől. Kérjük, hogy jelentkezés előtt tájékozódjon a választott vizsgahelyen.

 

 


Elérhetőség

 • KJE Nyelvvizsgaközpont
 •         8000 Székesfehérvár
             Fürdő u. 1. (Városmajor, I. emelet 106-107. iroda)
 • /  +36 30 491 4206
 •        tarsalkodo@kodolanyi.hu
 •   Ügyfélfogadás
 • Lásd az aktuális információknál
 • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
 •        1139 Budapest
             Frangepán u. 50-56. (FSZ 9. iroda)
 • /  +36 30 491 4206
 •        nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
  •   Ügyfélfogadás (Budapest)
  • Lásd az aktuális információknál