Vizsga- és különeljárási díjak


 

A vizsgadíjak tartalmazzák a vizsga, a betekintés és a felülvizsgálat díját

Érvényes: 2016. november 1-től

társalKODÓ kétnyelvű vizsgarendszer vizsgadíjak

Vizsgaszint/Vizsgatípus

Szóbeli

Írásbeli

Komplex

Alapfok

13.000,- Ft

13.000,- Ft

24.000,- Ft

Középfok

13.000,- Ft

13.000,- Ft

24.000,- Ft

Felsőfok

13.000,- Ft

13.000,- Ft

24.000,- Ft

társalKODÓ egynyelvű vizsgarendszer vizsgadíjak
Vizsgaszint/Vizsgatípus Szóbeli Írásbeli Komplex
Alapfok 13.000,- Ft 13.000,- Ft 24.000,- Ft
Középfok 13.000,- Ft 13.000,- Ft 24.000,- Ft
Felsőfok 13.000,- Ft 13.000,- Ft 24.000,- Ft

Különeljárási díjak

Érvényes: 2016. január 21-től

Fogyatékosság miatt valamely vizsgarészen a megfelelő körülmények biztosításának kérelmezése

0,- Ft

Lelkiismereti okokból a szombati vizsganap (írásbeli és hallás utáni vizsgarész) helyett a kijelölt hétfői vizsganap kérelmezése

0,- Ft

Vizsgahalasztás

3.500,- Ft

Vizsgahalasztás, amennyiben a vizsgahely nem szervezi meg a vizsgát 0,- Ft

Rendkívüli halasztás (vizsgadíj érvényesítés)

3.500,- Ft

 

 

Késedelmesen leadott jelentkezés érvényesítése a jelentkezési határidőt követő 8. napig

4.000,- Ft

A vizsgázó által hiányosan vagy tévesen kitöltött jelentkezési lap miatti beosztások korrigálása a visszalépési határidő előtt

3.500,- Ft

Felülvizsgálati kérelem - írásbeli, hallás utáni szövegértés (újraértékelés)

3.000,- Ft

Felülvizsgálati kérelem - szóbeli (újraértékelés)

5.000,- Ft

Egyéni konzultáció (betekintés vizsgáztató/javító munkatárssal)

4.000,- Ft

Hivatalos igazolás a vizsgán való részvételről

1.500,- Ft

Hivatalos igazolás a vizsga eredményéről (a vizsgabizonyítvány kiállítása előtt)

2.500,- Ft

Igazolás a vizsga feladatonként elérhető és a vizsgázó által elért pontszámokról és ezek százalékban kifejezett arányáról

2.500,- Ft

Hivatalos igazolás a nyelvvizsga eredményéről a felhasználó (oktatási intézmény, munkahely, stb.) kérésére

0,- Ft

A vizsgázó által a jelentkezési és az azonosító lapon hibásan megadott adatok miatt új bizonyítvány kérése

3.000,- Ft

A vizsgától való visszalépés díja rendkívüli halasztás esetén

A vizsgadíj 10%-a kerül levonásra

A vizsgától való visszalépés díja kiértesítés előtt
A vizsgadíj 10%-a kerül levonásra

A vizsgától való visszalépés díja kiértesítés után

A vizsgadíj 60%-a kerül levonásra

A vizsgától való visszalépés díja, amennyiben a vizsgahely nem szervezi meg a vizsgát A vizsgadíj 0%-a kerül levonásra

 

Egyes vizsgahelyek a vizsgadíjon felül vizsgaszervezési vagy adminisztrációs díjat kérhetnek a jelentkezőktől. Kérjük, hogy jelentkezés előtt tájékozódjon a választott vizsgahelyen.

 

 


Elérhetőség

 • KJE Nyelvvizsgaközpont
 •         8000 Székesfehérvár
             Fürdő u. 1. (Városmajor, I. emelet 106-107. iroda)
 • /  +36 22 543 361
 •        tarsalkodo@kodolanyi.hu
 •   Ügyfélfogadás
 • Hétfő - Csütörtök: 8:00-12:00 és 12:30-16:00
 • Péntek: 8:00-12:00 és 12:30-14:00
 • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
 •        1139 Budapest
             Frangepán u. 50-56. (FSZ 7. iroda)
 • /  +36 1 238 9302
 •        nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
  •   Ügyfélfogadás (Budapest)
  • Hétfő: 9:00-12:00 és 12:30-16:30
  • Kedd: 9:00-13:00
  • Szerda: 12:30-16:30
  • Csütörtök: 9:00-13:00
  • Péntek: az ügyfélfogadás szünetel