Jótanácsok a német írásbeli feladathoz (középfokon)


Az internet korában nagyon kevesen vannak, akik postai levelet küldenek, nem is beszélve egy szerkesztőségbe írt, levélformába öntött, „hivatalos” véleményről. Mivel azonban az írásfeladat az írásbeli nyelvvizsga összpontszámának 40%-át teszi ki és bőven van idő (90 perc) a feladat pontos megoldásához, érdemes az értékelési kategóriák alapján összegyűjtött jó tanácsokat megfogadni.

 

Tartalom

(maximálisan elérhető pontszám: 6 pont)

Nagyon fontos, hogy a három megadott téma közül ne feltétlenül az első ránézésre szimpatikusat válassza – gondolja végig, hogy melyik témához van jól alátámasztható véleménye és ehhez megfelelő szókincse. Ha szükséges, írjon vázlatot, tervezze meg, logikailag építse fel a gondolatait.

Nem az idézet kifejtése, esetleg annak lemásolása a cél, a cikkrészlet csak gondolat-ébresztőül szolgál. Minden irányítási szempontot megfelelő terjedelemben fejtsen ki – egy-egy mondat nem elegendő. A feladat megírásához szükséges a világról való szélesebb körű ismeret, mert középfokon képesnek kell lenni 3-4 tartalmas érvet (ellenérvet) felsorolni!

Itt kerül értékelésre a stílus és a regiszter, ami azt jelenti, hogy egy hivatalos levélben ne használjon rövidítéseket, szlenget, esetleg szóban jól hangzó fordulatokat. Ne kérdezzen és adjon tanácsot – elvégre egy újság szerkesztőségébe a főszerkesztőnek írja a levelet.

Tudni kell, hogy az olyan írásprodukció, mely nem arról szól, ami a feladatszabásban van, nulla pontos, nemcsak tartalom, hanem minden más kategóriában is.

 

Szókincs

(maximálisan elérhető pontszám: 4 pont)

Azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs a szintnek és a szituációnak megfelelően igényes és változatos-e, nem vét-e a vizsgázó értelemzavaró hibát vagy hibákat.

 

Nyelvhelyesség

(maximálisan elérhető pontszám: 4 pont)

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó a középfokon elvárt szerkezeteket (pl. feltételes mód, szenvedő szerkezetek, műveltetés, a segédigék és igeidők stb.) képes-e értelemzavaró nyelvtani hibák nélkül használni.

 

Helyesírás

(maximálisan elérhető pontszám: 2 pont)

Az itt elérhető maximális pont elérése érdekében érdemes időt és energiát fordítani egy "végső" olvasásra, amikor helyesírási és központozási szempontból ellenőrizheti munkáját.

 

Szerkezet

(maximálisan elérhető pontszám: 4 pont)

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogyan építi fel az általa alkotott szöveget, logikusan rendezi-e az irányítási szempontokat és az ehhez kapcsolódó érveket. Érdemes odafigyelni a bekezdések világos elkülönülésére, a szövegkohéziót biztosító szavak/kifejezések (kötőszavak) helyes használatára. A bekezdéseket nem szükséges az irányító szempontok sorrendje szerint kifejteni, de figyeljen a logikai sorrendre! Itt kerül értékelésre az is, hogy az írásmű mennyiben felel meg az olvasói levél formai követelményeinek. A levelet "levegősen", "másfeles sorközzel" írja, hogy a javító számára áttekinthető, jól olvasható, jól javítható legyen. A vizsga titkossága érdekében mindig kitalált adatokkal (név, lakcím) dolgozzon.

 

Levélminta

Dátum

 

Megszólítás

 

bevezető néhány szó (pl. hol, mikor olvasta a cikket)

 

1. szempont kifejtése
___________________________________________________

 

2. szempont kifejtése
___________________________________________________

 

3. szempont kifejtése
___________________________________________________

 

4. szempont kifejtése
___________________________________________________

 

elköszönés

 

teljes (kitalált) név aláírásként

 

Mindezen jó tanácsok figyelembe vételével ajánljuk, hogy mindenképpen gyakorolja az ilyen típusú olvasói levelek írását. Angol ill. Német Középfokú Gyakorlófüzeteinkben számos levéltémát talál, honlapunkon is található egy-egy sor középfokú írásfeladat, három írástémával.

Reméljük, tanácsainkkal hozzájárultunk ahhoz, hogy mindazok, akik a jövőben középfokú írásbeli vizsgát kívánnak tenni, felkészültebben vágjanak neki a feladatnak.

Sikeres vizsgát kíván: az íráskészség-javító csapat

 


Elérhetőség

 • KJE Nyelvvizsgaközpont
 •         8000 Székesfehérvár
             Fürdő u. 1. (Városmajor, I. emelet 106-107. iroda)
 • /  +36 22 543 361
 •        tarsalkodo@kodolanyi.hu
 •   Ügyfélfogadás
 • Hétfő - Csütörtök: 8:00-12:00 és 12:30-16:00
 • Péntek: 8:00-12:00 és 12:30-14:00
 • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
 •        1139 Budapest
             Frangepán u. 50-56. (FSZ 7. iroda)
 • /  +36 1 238 9302
 •        nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
  •   Ügyfélfogadás (Budapest)
  • Hétfő: 9:00-12:00 és 12:30-16:30
  • Kedd: 9:00-13:00
  • Szerda: 12:30-16:30
  • Csütörtök: 9:00-13:00
  • Péntek: az ügyfélfogadás szünetel