Általános tájékoztató az egynyelvű szóbeli nyelvvizsgákról


A társalkodó szóbeli nyelvvizsga 12-15 perc hosszúságú és három feladatból áll, melyeket alább mutatunk be. A tiszta vizsgaidőbe nem számít bele a vizsga elején történő adminisztráció, amikor először a vizsgázó igazolja magát, aláírja a jegyzőkönyvet, szituációt és önálló témakifejtést húz, majd a vizsgáztató rögzíti a vizsgázó adatait a diktafonon. Ezután kezdődik a szóbeli vizsga érdemi része.

 

Első feladat: interjú

Ez a rész 4-5 perc hosszúságú. A vizsgáztató 2-3 különböző témakörben több kérdést tesz fel a vizsgázónak, akinek ezekre válaszolnia kell. A lehetséges témák listáját az alábbi helyen tekintheti meg:

http://tarsalkodo.kodolanyi.hu/felkeszules/szobeli

 

Második feladat: szerepjáték

Alap- és középfokon a szituációs feladat során a vizsgázónak a mindennapi élet helyzeteihez hasonló szituációban kell részt vennie, amelyben partnere a vizsgáztató. A vizsgázó feladata az, hogy az instrukciók által meghatározott helyzetben, meghatározott cél elérése érdekében különböző kommunikációs szándékok felhasználásával beszélgetést folytasson a vizsgáztatóval, megfelelően reagáljon, szükség esetén kérdéseket tegyen fel.

 

Felsőfokon a vizsgázó egy társadalmi probléma különböző aspektusait vitatja meg a vizsgáztatóval.

 

A szerepjátékot tartalmazó lapot a vizsgázó a vizsga elején húzza ki. Ezen a lapon az instrukciók idegen nyelven szerepelnek. A vizsgarész elején a vizsgázó kap időt arra, hogy elolvassa az instrukciókat.

 

Harmadik feladat: ÖNÁLLÓ TÉMAKIFEJTÉS

A 2014-ben bevezetett egynyelvű szóbeli vizsgánk új feladattípusa az önálló témakifejtés, amely a kétnyelvű vizsgánkon megszokott közvetítési feladatot váltotta fel.

 

 

A vizsgázó a következő instrukciókat olvashatja a vizsga elején kihúzott, az önálló témakifejtést tartalmazó lapon:

 

Now look at the following pictures and ideas. You will have one minute to prepare and then one minute (alapfokon)/two minutes (közép- és felsőfokon) to talk about the topic.  Talk about at least two ideas. The pictures are here only to help you.

Schauen Sie die folgenden Bilder und Stichwörter an. Sie sollen eine Minute (alapfokon) /zwei Minuten (közép- és felsőfokon) über das Thema sprechen. Nutzen Sie mindestens zwei der vorgegebene Stichwörter. Die Bilder können als Hilfeleistung dienen. Für die Vorbereitung haben sie eine Minute.

 

Amint az instrukciókból egyértelműen kiderül, a vizsgázó feladata az, hogy egy perc felkészülési idő után (mely alatt a vizsgázó nem jegyzetelhet) alapfokon egy, közép- és felsőfokon két percig önállóan beszéljen a megadott témában a lapon felsorolt három irányítási szempontból legalább kettőről. Amennyiben a vizsgázó kifejti mind a két választott szempontot és még marad ideje, természetesen beszélhet a harmadik szempontról is. Fontos, hogy a vizsgázó kitöltse a rendelkezésére álló időt.

 

Érdemes az önálló témakifejtést úgy felépíteni, hogy mindegyik választott szempontról nagyjából azonos ideig beszéljen a vizsgázó. Pontveszteséggel jár, ha a vizsgázó csak az egyik szempontot fejti ki megfelelő részletességgel, és a másik szempontot csak érinti.

 

A vizsgázó monológjába a vizsgáztatók nem szólnak bele, azonban ha a vizsgázó elakad, egy segítő kérdés feltehető. Közbeszólhatnak továbbá a vizsgáztatók, ha a vizsgázó a feladatot félreértve a képekről kezd el beszélni. Ez nem feladat ebben a vizsgarészben, a képek csak inspirálják a vizsgázókat.


Elérhetőség

 • KJE Nyelvvizsgaközpont
 •         8000 Székesfehérvár
             Fürdő u. 1. (Városmajor, I. emelet 106-107. iroda)
 • /  +36 22 543 361
 •        tarsalkodo@kodolanyi.hu
 •   Ügyfélfogadás
 • Hétfő - Csütörtök: 8:00-12:00 és 12:30-16:00
 • Péntek: 8:00-12:00 és 12:30-14:00
 • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
 •        1139 Budapest
             Frangepán u. 50-56. (FSZ 7. iroda)
 • /  +36 1 238 9302
 •        nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
  •   Ügyfélfogadás (Budapest)
  • Hétfő: 9:00-12:00 és 12:30-16:30
  • Kedd: 9:00-13:00
  • Szerda: 12:30-16:30
  • Csütörtök: 9:00-13:00
  • Péntek: az ügyfélfogadás szünetel