2023. szeptemberi nyelvvizsga bizonyítványok átvétele

[2023. 11. 20. ]

2023. szeptemberi nyelvvizsga bizonyítványok

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a 2023. szeptemberi társalKODÓ nyelvvizsga bizonyítványának átvételével kapcsolatban. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!!! (Jelen email nem azt jelenti, hogy azonnal átvehető a bizonyítvány.)

A bizonyítványt személyesen átveheti (Ön vagy meghatalmazottja) annak a vizsgahelynek a vizsgairodájában ahova jelentkezését eredetileg beadta.

Az átvételhez fényképes igazolvány szükséges. ( személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány)

Azoknak a vizsgázóknak akik eredetileg a váci, veszprémi, debreceni vizsgahelyünkre jelentkeztek, bizonyítványaikat saját címükre postázzuk, 2023. november 22-én.


Bizonyítványok átvétele:

1) Székesfehérvár - , azoknak akik eredetileg is Székesfehérvárra adták be jelentkezésüket és Székesfehérváron tettek vizsgát.

Személyes átvételi időpont:

November 21. 8:00-12:00 és 12:30-15:30


8000 Székesfehérvár, Rákóczi Ferenc utca 25. Fsz.
Telefon: 30/491-4206;
E-mail: tarsalkodo@kodolanyi.hu


Felhívjuk figyelmét, hogy a bizonyítványokat egy évig vagyunk kötelesek őrizni!

Abban az esetben, ha a vizsgázó vagy meghatalmazottja nem tudja átvenni  a székesfehérvári vizsgahelyen a bizonyítványát sem a megadott időben, sem később, akkor 2000ft-os díj ellenében postázzuk saját címére.

Kedvezményezett: Kodolányi János Egyetem
Számlaszám: 11600006-00000000-33437190
Összeg: 2000 Ft
Közlemény: név+ bizonyítvány postaköltség
A díj elutalása után, kérjük elküldeni a tarsalkod@kodolanyi.hu email címre a befizetést igazoló bizonylatot, és a pontos postázási címet.


2) KJE Budapesti Oktatási Központ – Nyelvvizsgairoda, azoknak akik eredetileg is Budapestre adták be jelentkezésüket és KJE Budapesten tettek vizsgát

A budapesti campus költözése miatt, most a vizsgázó címére küldjük a bizonyítványt november 22-én.


a többi vizsgahelyre (Eger, Miskolc, Kecskemét, Szeged, Szolnok, Nagykanizsa - MIHA) várhatóan november  22-23-án érkeznek meg a bizonyítványok. Mindenképpen érdeklődjön a vizsgahelynél, hogy a  bizonyítványok ott vannak e már mielőtt útnak indulna.


Vizsgahelyek elérhetőségei:

3) Kecskemét

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató KFT.
6000 Kecskemét, Izsáki út 2/A.
Telefon: 76/322-522, 20/277-2887
Fax: 76/504-424
E-mail: felnottkepzes@furedi.eu

4) Szeged

MATRIX CBS KFT.
6724 Szeged, Pulcz u. 3-2.
Telefon: 70/327-2146
E-mail: info@matrixcbs.com
Honlap: www.matrixcbs.com

Átvételi időpont: 2023. december 1. 14:00-16:30

5) Szolnok

Oxford School 98 Nyelviskola KFT.
5000 Szolnok, Sóház u. 8. I. em.
Telefon/Fax: 56/342-626, 20/5424-524
E-mail: info@oxfordschool.hu
Honlap: www.oxfordschool.hu

6) Eger

Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium
3300 Eger, Klapka György u. 7.
Telefon: 36/510-062
E-mail: titkarsag@andrassy-eger.hu
Honlap: https://ekszi.hu/index.php/nyelvvizsga

7) Miskolc

Balázs Győző Református Gimnázium
3531 Miskolc, Győri kapu 23.
Telefon: 0646/325-290/104. mellék.
E-mail: bgyrefi@gmail.com

8) Nagykanizsa

Miha & Miha Nyelvstúdió KFT. (Katedra Nyelviskola)
8800 Nagykanizsa, Kölcsey u. 8. I. em.
Telefon/Fax: 93/788-795
E-mail: nagykanizsa@katedra.hu
Honlap: http://nagykanizsa.katedra.hu

Sikeres vizsga esetén a vizsgadíj visszaigényléséhez szükséges számla letölthető az online felületről a Pénzügyi elszámolások résznél, illetve a honlapról a Vizsgázóknak/Vizsgaeredmény online lekérdezése oldalról.

Számla ügyben (hiányzó számla, téves adat) a következő email címeken tudnak információt kérni:

gazdasagi@kodolanyi.hu

Az első sikeres komplex nyelvvizsga díja visszaigényelhető!
Mi minősül első sikeres komplex nyelvvizsgának?
A 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett
• államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga
• egyesíthető középfokú vagy felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsga
• a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga.

A visszatérítésre jogosultak:
35. életévüket be nem töltött személyek
A vizsgadíj visszatérítése nem automatikus!

A kérelmet írásban a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. Az igénylés a nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától számított egy éven belül lehetséges. Amennyiben ezt az időpontot elmulasztja, elesik a díj visszafizetésétől.

https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/45-az-els%C5%91-sikeres-nyelvvizsga-%C3%A9s-az-els%C5%91-emelt-szint%C5%B1-idegen-nyelvb%C5%91l-tett-%C3%A9retts%C3%A9gi-vizsga-d%C3%ADj%C3%A1hoz-ny%C3%BAjtott-t%C3%A1mogat%C3%A1s-3.html 

 

 

...

 


« vissza


Elérhetőség

  • Ügyfélfogadás
  • Lásd az aktuális információknál
  • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
  • 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 47-49. F. épület földszint
  • +36 30 491 4206
  • nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
    •   Ügyfélfogadás (Budapest)
    • Lásd az aktuális információknál